banjalukaforum.com
https://banjalukaforum.com/

NDH - da se zlocini i genocid ne zaborave
https://banjalukaforum.com/viewtopic.php?f=51&t=44035
Stranica 46 od 47

Autoru:  musakica [ 25 Avg 2018, 15:34 ]
Tema posta:  Re: NDH - da se zlocini i genocid ne zaborave

Turci su hrvatsko stanovništvo pobili, odveli u ropstvo ili rasterali, a na njihovo mesto naselili su se Srbi

Seoba Srba u Hrvatsku bilo je više. No, kako u knjizi rekapitulativno govori Aleksa Ivić: Glavne seobe Srba na austrijsku granicu u Hrvatskoj dogodile su se 1530, 1531, 1538; zatim niz seoba od 1600. do 1612, onda od 1638. i 1639, 1655, 1658 i 1679. godine. Nove migracije Srba oživeše krajem XVII veka, u vezi sa proterivanjem Turaka iz Like i Banije i stvaranjem austrijske vojne granice uz tursku bosansku granicu. Ovim migracijama je formirano stanje, koje se uglavnom održalo do naših dana." .

Krajem XVI veka su Turci pokušali da nasele Srbima opustele delove Like, koji su se nalazili pod njihovom vlašću i to naročito bosanskim Srbima. Prvu vest o tome daje 1580. senjski austrijski zapovednik Saki (178), zatim vrhovni zapovednik na hrvatskoj granici Auersperg (179). Kapetan senjski Rab saopštava 1582. da seoba Srba u Liku neprestano traje, a to potvrđuje i novopostavljeni vrhovni granični komandant J. J. Turn, koji iznosi i svoj predlog kako da se Srbi proteraju (180), što mu nije uspelo. 1586. javljaju austrijski granični komandanti više puta da je Lika gusto naseljena srpskim stanovništvom (181). A jedan deo tih prebeglih Srba primamljuju austrijske vlasti u svoj deo granice.

Iz Beograda u Liku

Još u XVI veku, dakle, Lika je bila naseljena najvećim delom Srbima, bila je etnički skoro isključivo srpska. Njih su, istina, Turci naselili, ali bi njima bilo daleko milije da su mogli ostati nesmetani na svom starom ognjištu. To saopštava i prof. Radoslav Grujić u svom ekscerptnom predavanju: "Lika i Krbava smatrane su kao puste oblasti već 1514. godine, a zauzete su definitivno od Turaka 1527. g. i uskoro obrazovale Lički Sandžakat.

Štaviše, prema vestima putopisca Kuripešića iz 1530. i iz drugih istorijskih podataka, zna se da su tada u pogranične krajeve Bosne, Like i Banije naseljavani bili Srbi čak od Beograda i Smedereva, koje su njihovi turski gospodari, age i begovi, silom dovodili na pusta novoosvojena zemljišta, da im obrađuju zemlju i čuvaju stražu na Krajini. "Slično je bilo i sa Banijom. G. Adam Pribićević, sam Banijac, piše o Baniji XVII veka: "Što se Banije tiče, Austrija je držala samo delić između Siska, Petrinje i Kostajnice. Ostala je Banija bila pod Turcima. U njoj se desilo što i u Lici. Turci su hrvatsko stanovništvo pobili, odveli u ropstvo ili rasterali, a na njihovo mesto naselili su se Srbi."

Austrijski etnograf Karl fon Černig, koji je od ma koga više ispitivao poreklo stanovništva Austrije u sredini prošlog veka, kazao je: "I u staru Slavoniju, naročito u Križevačku županiju, već su pod Matijom Korvinom (1463), Maksom II (1570) i Rudolfom II (1582), kao i pod Leopoldom (1687), useljeni begunci pod nazivom Vlasi iz Raške, Bosne i Srbije, gde im je, uz tamošnje Hrvate i Slovence, poverena odbrana slovenačkih graničnih predela..." (Pisac odmah u primedbi naglašava da on kaže Vlahi, a ne Valahi, jer su ovi prvi srpskog, a oni drugi rumunskog porekla).

To je bilo još u XVI veku, pred njegov kraj: Lika je bila puna Srbalja. To nije prijalo austrijskim pograničnim komandantima i oni su se nekoliko puta spremali da Srbe napadnu, ali nisu imali naročitu sreću. Posle su izdali svojim podređenim vojnicima naređenje da Srbe uopšte ne uzimaju u ropstvo, već da ih sve pobiju. (202). Ipak je baron A. Auersperg 1584. doveo sobom posle jednog vojnog pohoda u Liku povelik broj zarobljenih Srba. (203) Sad Srbi i sami beže na austrijsku stranu. Evo šta Aleksa Ivić o tome saopštava (204): "Sa naseljenjem Srba u turskom delu Like došli su oni u blizinu austrijske granice, pa su svaki čas u manjim grupama prelazili na austrijsko zemljište, nadajući se od hrišćana boljoj upravi nego pod Turcima. Ratni savet nije znao u prvi mah šta da čini sa tim Srbima, te u odgovoru na izveštaj kapetana Auersperga naloži da dosadašnje preseljenike smesti gde zna, a ubuduće da ne prima nove begunce. No uskakanje Srba iz Like trajalo je i dalje, a početkom 1586. pokoriše se pod vlast austrijsku i nekoliko srpskih sela na turskoj granici, među kojima su Dugopolje, Breznik, Rista i Humić. Ovo seljenje nije bogzna kako oslabilo srpski živalj u turskom delu Like, jer austrijski graničarski zapovednici javljaju više puta tokom 1586. kako su Turci završili naseljavanje Srba i kako je sad Lika gusto naseljena srpskim stanovništvom..." (205).

https://www.glassrpske.com/drustvo/felj ... 69599.html

Autoru:  The_new_Statesman [ 25 Avg 2018, 15:45 ]
Tema posta:  Re: NDH - da se zlocini i genocid ne zaborave

Dakle bilo je bar deset miliona Vlaha zbijeno kao sardine na Kosovu (imamo turski popis stanovnista na Kosovu obradjen od Orijentalnog instituta u Sarajevu po kome fali podosta tih miliona Vlaha).

E ti Vlasi su postale Turcima vjerne sluge i vojnici. A poznato je da su Turci nagradjivali zasluzne velikim imetcima sto nas dovodi do zakljucka da su age i begovi u biti vlaskog porijekla.

Tc.

Autoru:  Čiča iz Rogače [ 25 Avg 2018, 15:59 ]
Tema posta:  Re: NDH - da se zlocini i genocid ne zaborave

[quote="musakica"]

Još u XVI veku, dakle, Lika je bila naseljena najvećim delom Srbima, bila je etnički skoro isključivo srpska. Njih su, istina, Turci naselili, ali bi njima bilo daleko milije da su mogli ostati nesmetani na svom starom ognjištu. To saopštava i prof. Radoslav Grujić u svom ekscerptnom predavanju: "Lika i Krbava smatrane su kao puste oblasti već 1514. godine, a zauzete su definitivno od Turaka 1527. g. i uskoro obrazovale Lički Sandžakat.

/quote]
https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%9C%D0%B ... 0%BA%D0%B0

Autoru:  Silvio Dante [ 28 Avg 2018, 09:29 ]
Tema posta:  Re: NDH - da se zlocini i genocid ne zaborave

musakica je napisao:
Turci su hrvatsko stanovništvo pobili, odveli u ropstvo ili rasterali, a na njihovo mesto naselili su se Srbi

Seoba Srba u Hrvatsku bilo je više. No, kako u knjizi rekapitulativno govori Aleksa Ivić: Glavne seobe Srba na austrijsku granicu u Hrvatskoj dogodile su se 1530, 1531, 1538; zatim niz seoba od 1600. do 1612, onda od 1638. i 1639, 1655, 1658 i 1679. godine. Nove migracije Srba oživeše krajem XVII veka, u vezi sa proterivanjem Turaka iz Like i Banije i stvaranjem austrijske vojne granice uz tursku bosansku granicu. Ovim migracijama je formirano stanje, koje se uglavnom održalo do naših dana." .

Krajem XVI veka su Turci pokušali da nasele Srbima opustele delove Like, koji su se nalazili pod njihovom vlašću i to naročito bosanskim Srbima. Prvu vest o tome daje 1580. senjski austrijski zapovednik Saki (178), zatim vrhovni zapovednik na hrvatskoj granici Auersperg (179). Kapetan senjski Rab saopštava 1582. da seoba Srba u Liku neprestano traje, a to potvrđuje i novopostavljeni vrhovni granični komandant J. J. Turn, koji iznosi i svoj predlog kako da se Srbi proteraju (180), što mu nije uspelo. 1586. javljaju austrijski granični komandanti više puta da je Lika gusto naseljena srpskim stanovništvom (181). A jedan deo tih prebeglih Srba primamljuju austrijske vlasti u svoj deo granice.

Iz Beograda u Liku

Još u XVI veku, dakle, Lika je bila naseljena najvećim delom Srbima, bila je etnički skoro isključivo srpska. Njih su, istina, Turci naselili, ali bi njima bilo daleko milije da su mogli ostati nesmetani na svom starom ognjištu. To saopštava i prof. Radoslav Grujić u svom ekscerptnom predavanju: "Lika i Krbava smatrane su kao puste oblasti već 1514. godine, a zauzete su definitivno od Turaka 1527. g. i uskoro obrazovale Lički Sandžakat.

Štaviše, prema vestima putopisca Kuripešića iz 1530. i iz drugih istorijskih podataka, zna se da su tada u pogranične krajeve Bosne, Like i Banije naseljavani bili Srbi čak od Beograda i Smedereva, koje su njihovi turski gospodari, age i begovi, silom dovodili na pusta novoosvojena zemljišta, da im obrađuju zemlju i čuvaju stražu na Krajini. "Slično je bilo i sa Banijom. G. Adam Pribićević, sam Banijac, piše o Baniji XVII veka: "Što se Banije tiče, Austrija je držala samo delić između Siska, Petrinje i Kostajnice. Ostala je Banija bila pod Turcima. U njoj se desilo što i u Lici. Turci su hrvatsko stanovništvo pobili, odveli u ropstvo ili rasterali, a na njihovo mesto naselili su se Srbi."

Austrijski etnograf Karl fon Černig, koji je od ma koga više ispitivao poreklo stanovništva Austrije u sredini prošlog veka, kazao je: "I u staru Slavoniju, naročito u Križevačku županiju, već su pod Matijom Korvinom (1463), Maksom II (1570) i Rudolfom II (1582), kao i pod Leopoldom (1687), useljeni begunci pod nazivom Vlasi iz Raške, Bosne i Srbije, gde im je, uz tamošnje Hrvate i Slovence, poverena odbrana slovenačkih graničnih predela..." (Pisac odmah u primedbi naglašava da on kaže Vlahi, a ne Valahi, jer su ovi prvi srpskog, a oni drugi rumunskog porekla).

To je bilo još u XVI veku, pred njegov kraj: Lika je bila puna Srbalja. To nije prijalo austrijskim pograničnim komandantima i oni su se nekoliko puta spremali da Srbe napadnu, ali nisu imali naročitu sreću. Posle su izdali svojim podređenim vojnicima naređenje da Srbe uopšte ne uzimaju u ropstvo, već da ih sve pobiju. (202). Ipak je baron A. Auersperg 1584. doveo sobom posle jednog vojnog pohoda u Liku povelik broj zarobljenih Srba. (203) Sad Srbi i sami beže na austrijsku stranu. Evo šta Aleksa Ivić o tome saopštava (204): "Sa naseljenjem Srba u turskom delu Like došli su oni u blizinu austrijske granice, pa su svaki čas u manjim grupama prelazili na austrijsko zemljište, nadajući se od hrišćana boljoj upravi nego pod Turcima. Ratni savet nije znao u prvi mah šta da čini sa tim Srbima, te u odgovoru na izveštaj kapetana Auersperga naloži da dosadašnje preseljenike smesti gde zna, a ubuduće da ne prima nove begunce. No uskakanje Srba iz Like trajalo je i dalje, a početkom 1586. pokoriše se pod vlast austrijsku i nekoliko srpskih sela na turskoj granici, među kojima su Dugopolje, Breznik, Rista i Humić. Ovo seljenje nije bogzna kako oslabilo srpski živalj u turskom delu Like, jer austrijski graničarski zapovednici javljaju više puta tokom 1586. kako su Turci završili naseljavanje Srba i kako je sad Lika gusto naseljena srpskim stanovništvom..." (205).

https://www.glassrpske.com/drustvo/felj ... 69599.html


Жумберак је Србима из Босне насељен око 1530. А одатле су касније насељени Србима Мариндол и Бојанци односно тај јужни део Беле Крајине. Насељавање Србе вршено је на север све до Марибора. А после Велике сеобе 1690. све до Раба (Ђера) у данашњој Мађарској. О Далмацији и Лици тешко да треба нешто дискутовати. Ако некада будете у Шибенику, попните се до католичког самостана да видите презимена неимара.

Тренутно се бавим овом темом. Има заиста толико материјала да је то тешко и прегледати.

Autoru:  Alkibijad Dajguz V [ 28 Avg 2018, 10:32 ]
Tema posta:  Re: NDH - da se zlocini i genocid ne zaborave

Čiča iz Rogače je napisao:
musakica je napisao:

Još u XVI veku, dakle, Lika je bila naseljena najvećim delom Srbima, bila je etnički skoro isključivo srpska. Njih su, istina, Turci naselili, ali bi njima bilo daleko milije da su mogli ostati nesmetani na svom starom ognjištu. To saopštava i prof. Radoslav Grujić u svom ekscerptnom predavanju: "Lika i Krbava smatrane su kao puste oblasti već 1514. godine, a zauzete su definitivno od Turaka 1527. g. i uskoro obrazovale Lički Sandžakat.

/quote]
https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%9C%D0%B ... 0%BA%D0%B0


po hr wiki to je sve katoličko

Autoru:  hadzidado [ 28 Avg 2018, 10:59 ]
Tema posta:  Re: NDH - da se zlocini i genocid ne zaborave

Sada jeste

Autoru:  apokalipto [ 28 Avg 2018, 21:47 ]
Tema posta:  Re: NDH - da se zlocini i genocid ne zaborave

INTERVJU: Jovan Pejin - Proslava Oluje u Kninu je sramota za evropsku civilizaciju! (28.8.2018)
https://www.youtube.com/watch?v=kb8Q1mw7puc&t=283s

Odličan intervju, preporučujem!

Autoru:  Brale001 [ 31 Avg 2018, 14:41 ]
Tema posta:  Re: NDH - da se zlocini i genocid ne zaborave

apokalipto je napisao:
INTERVJU: Jovan Pejin - Proslava Oluje u Kninu je sramota za evropsku civilizaciju! (28.8.2018)
https://www.youtube.com/watch?v=kb8Q1mw7puc&t=283s

Odličan intervju, preporučujem!Evropa ne moze da se stidi.


Nebi da komentarisem Jovanov video i stavove iznesene tamo.
Samo bi napomenuo da nije prigodan naslov "Proslava Oluje u Kninu je sramota za evropsku cililizaciju"
Naslov nije prigodan prilici i vise pravi stete nego sto ima neko znacenje i korist. To je iz jednog obicnog razloga.

Evropa ne moze da se stidi.

Evropa ne moze da se stidi ne zato sto nece ili neko joj brani vec zato sto nezna i nije joj to urodjeno u mentalni, duhovni korijen i njeno bice.

Evropska civlizacija je civilizacija porobljavanja i pljackanja malih, otimanja i silovanja nejakih narod i etnosa.
Kolonijalizam jedna od "svijetlih tekovnina" i sveprisutna karakeristika i danas hara sirom planete. Naravno danas je u nekoj drugoj ambalazi.
Evropa ne Afrika je ta koja je stvorila ideologiju na kojoj je izrasto jedan Hitler, Musolini, Franko, Staljin "civilizacija" koja je dala dva zlocinacka svijetska rata.

Naravno da je to i kuca renesanse, prosvetiteljstva....!

Evropa je i prebivaliste predivnih ljudi, svih umjetnika i naucnika, sportista, filantropa koji su dali zig svoj i mjenjali ovaj kontinent ali "Evropska Civilizacija" kad se sagleda u globalu nije validan "void cek" ili blanko karton da ga olako trznes i prezentujes nekom kao crveni karton za lose ponasanje.

Ni za Afriku, ni za Amerike ni za Aziju ta" civilizacija" nije nesto sto se zna stidi i ima savjest vec nesto sasvim drugo.
Sorry.

Autoru:  apokalipto [ 06 Sep 2018, 20:58 ]
Tema posta:  Re: NDH - da se zlocini i genocid ne zaborave

МИЛОШ КОВИЋ И ДРАГОСЛАВ БОКАН - ПАКАО ЈАСЕНОВЦА-ИСТОРИЈСКИ КОРЕНИ ГЕНОЦИДА
https://www.youtube.com/watch?v=m2LlRi- ... ture=share

Autoru:  danijell [ 12 Sep 2018, 17:33 ]
Tema posta:  Re: NDH - da se zlocini i genocid ne zaborave

https://www.index.hr/vijesti/clanak/ovo-su-jezivi-zlocini-mercepovih-ljudi-umjesto-u-zatvoru-on-je-u-toplicama/2023416.aspx

Autoru:  dr. Jovo Ubiparip [ 21 Sep 2018, 07:43 ]
Tema posta:  Re: NDH - da se zlocini i genocid ne zaborave

Silvio Dante je napisao:

Жумберак је Србима из Босне насељен око 1530.

Ne samo iz Bosne. Izuzetno velik broj doseljenika je bio iz istocne Hercegovine i Crne Gore. Bosna im je bila vise usputna stanica.

Autoru:  apokalipto [ 23 Sep 2018, 22:28 ]
Tema posta:  Re: NDH - da se zlocini i genocid ne zaborave

Citiraj:
„Мој тата спава са анђелима, мали ратни дневник“ – књига Стјепана Томаша која велича усташтво и у којој има свега, од поклича „За дом спремни“ до „заклињања“ поглавнику Анти Павелићу – и даље је обавезна лектира за ученике основних школа у Хрватској.

Citiraj:
А у самој књизи која прати размишљање „дјевојчице Цвјете Матковић“ из Осијека написана је и реченица да је сва треперила од унутрашњег узбуђења када је чула како Бобо или Јуре виче: Ми смо спремни, поглавниче. Алузију на усташке кољаче Јуру и Бобана није тешко прочитати, а у реченици „Сви су дечки на почетку састава написали Кроација и За дом спремни“, сервиран је усташки поздрав као нешто нормално и прихватљиво.

Тако хрватски ученици и даље читају лектиру у којој су Срби приказани као непријатељи, па и када је ријеч о дјеци, јер се дјечаци српске националности приказују као силеџије и хулигане. „Од данас више не смијемо на клизалиште јер су се наши дечки потпукли са једним малим Србином, вршњаком. Појавио се однекуд и не знам што се све догађало прије тучњаве, али знам да је мали однекуд извукао нож скакавац, а наши дечки вјешалице из гардеробе.“

https://vidovdan.org/info/ustastvo-slav ... oglavnice/

Autoru:  Silvio Dante [ 24 Sep 2018, 11:31 ]
Tema posta:  Re: NDH - da se zlocini i genocid ne zaborave

dr. Jovo Ubiparip je napisao:
Silvio Dante je napisao:

Жумберак је Србима из Босне насељен око 1530.

Ne samo iz Bosne. Izuzetno velik broj doseljenika je bio iz istocne Hercegovine i Crne Gore. Bosna im je bila vise usputna stanica.


Та прича око становништва из слива реке Бојане (везано за Бојанце у Белој Крајини) је научно ако се не варам оспорена још почетком ХХ века. Додуше свакако да је приликом турског надирања дошло до померања становништва из ЦГ и Херцеговине (вероватно и јужније, КиМ, Македонија) ка западу Босне.

Оно што је непобитно је да је становништво у Жумбераку и у Белој Крајини истог порекла.

Autoru:  Krajiški Srbin [ 24 Sep 2018, 17:18 ]
Tema posta:  Re: NDH - da se zlocini i genocid ne zaborave

dr. Jovo Ubiparip je napisao:
Silvio Dante je napisao:

Жумберак је Србима из Босне насељен око 1530.

Ne samo iz Bosne. Izuzetno velik broj doseljenika je bio iz istocne Hercegovine i Crne Gore. Bosna im je bila vise usputna stanica.


Srbi iz Krajine/hrvatske su pretežno porijeklom iz
Hercegovine i Crne Gore.
Ja ne poznam nikog iz mog kraja,a da nije porijeklom iz
Hercegovine ili CG.

Autoru:  dr. Jovo Ubiparip [ 25 Sep 2018, 07:25 ]
Tema posta:  Re: NDH - da se zlocini i genocid ne zaborave

Silvio Dante je napisao:

Та прича око становништва из слива реке Бојане (везано за Бојанце у Белој Крајини) је научно ако се не варам оспорена још почетком ХХ века. Додуше свакако да је приликом турског надирања дошло до померања становништва из ЦГ и Херцеговине (вероватно и јужније, КиМ, Македонија) ка западу Босне.

Оно што је непобитно је да је становништво у Жумбераку и у Белој Крајини истог порекла.

Nije ta priča nikad osporena , jer ja vodim direktno porijeklo od tih Srba iz okoiine Skadarskog jezera( čak znam iz kojeg sela) i moja porodica je jedna od tri najstarije koje su osnovale ta srpska sela( Bojanci, Marindol, Paunovići) koja se sad nalaze u Sloveniji, na puškomet od Žumberka.

Autoru:  dr. Jovo Ubiparip [ 25 Sep 2018, 07:26 ]
Tema posta:  Re: NDH - da se zlocini i genocid ne zaborave

Krajiški Srbin je napisao:
dr. Jovo Ubiparip je napisao:
Silvio Dante je napisao:

Жумберак је Србима из Босне насељен око 1530.

Ne samo iz Bosne. Izuzetno velik broj doseljenika je bio iz istocne Hercegovine i Crne Gore. Bosna im je bila vise usputna stanica.


Srbi iz Krajine/hrvatske su pretežno porijeklom iz
Hercegovine i Crne Gore.
Ja ne poznam nikog iz mog kraja,a da nije porijeklom iz
Hercegovine ili CG.

Tačno. Uz jedan broj sa jugozapada Srbije ( Polimlje najviše) , te poneku i sa Kosova i iz Makedonije.

Autoru:  Silvio Dante [ 26 Sep 2018, 08:29 ]
Tema posta:  Re: NDH - da se zlocini i genocid ne zaborave

dr. Jovo Ubiparip je napisao:
Silvio Dante je napisao:

Та прича око становништва из слива реке Бојане (везано за Бојанце у Белој Крајини) је научно ако се не варам оспорена још почетком ХХ века. Додуше свакако да је приликом турског надирања дошло до померања становништва из ЦГ и Херцеговине (вероватно и јужније, КиМ, Македонија) ка западу Босне.

Оно што је непобитно је да је становништво у Жумбераку и у Белој Крајини истог порекла.

Nije ta priča nikad osporena , jer ja vodim direktno porijeklo od tih Srba iz okoiine Skadarskog jezera( čak znam iz kojeg sela) i moja porodica je jedna od tri najstarije koje su osnovale ta srpska sela( Bojanci, Marindol, Paunovići) koja se sad nalaze u Sloveniji, na puškomet od Žumberka.


То је могуће, али је та теза са реком Бојаном код научника који су се бавили проучавањем Срба у Белој Крајини одбачена. Прихваћено је да тамошње становништво води порекло из Западне Босне.

Али ту се сад враћамо на оно да је доста тог становништва под притиском Турака дошло у босанске Крајеве из Херцеговине, ЦГ, КиМ, Македоније, итд.

У вези ове тезе
Citiraj:
Srbi iz Krajine/hrvatske su pretežno porijeklom iz
Hercegovine i Crne Gore.
: нисам баш сигуран да је баш тако јер ни ЦГ ни Херцеговина нису никад посебно били богати становништвом да би могли да дају толико становника за друге крајеве а опет остану српски као данас. То да смо сви из ЦГ и сл. је више мит код Срба, него реална чињеница.

Скоро сам читао један рад (додуше аматерски) који се бавио досељавањем тог становништва на просторе Бањалучке регије и конфликте са староседелачким становништвом.

Autoru:  laoce [ 26 Sep 2018, 08:41 ]
Tema posta:  Re: NDH - da se zlocini i genocid ne zaborave

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:751324-HRONIKA-USTASKIH-NEDELA-Istina-o-genocidu-u-NDH-izaci-ce-u-cetiri-toma

Autoru:  kutak [ 26 Sep 2018, 09:09 ]
Tema posta:  Re: NDH - da se zlocini i genocid ne zaborave

Ko će imati želudac da pročita sve to?

Autoru:  dr. Jovo Ubiparip [ 26 Sep 2018, 12:52 ]
Tema posta:  Re: NDH - da se zlocini i genocid ne zaborave

Silvio Dante je napisao:


То је могуће, али је та теза са реком Бојаном код научника који су се бавили проучавањем Срба у Белој Крајини одбачена. Прихваћено је да тамошње становништво води порекло из Западне Босне.


Ne znam gdje si pročitao studiju da je osporena ili odbačena ta teza.Možda ako gledamo mikro lokaciju, ali je nesporno da je većina Srba iz Žumberka i Bele Krajine iz Crne Gore i Hercegovine.Zapadna Bosna je bila samo međufaza.....Rajakovići, Sekulići, Kordići, Dučići, Keseri, Popovići, Vignjevići,Radatovići, Pilatovci.....isključivo Hercegovina i CG.

Stranica 46 od 47 Sva vremena su u UTC [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/